ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

លិខិតផ្សព្វស្តីអំពីអាណត្តិរបស់មន្ត្រីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស

30 Jan 2019 / 04:52 AM

លិខិតផ្សព្វស្តីអំពីអាណត្តិរបស់មន្ត្រីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស


Related News


របាយកាណ៍ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ​សប្តាហ៍ទី០៣ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៩ 30 Jan 2019 / 04:52 AM
អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់របស់ស្ថានតំណាងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបរទេស 30 Jan 2019 / 04:52 AM
លិខិតស្តីអំពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការទៅបំរើការងារនៅស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស 30 Jan 2019 / 04:52 AM
លិខិតផ្សព្វស្តីអំពីអាណត្តិរបស់មន្ត្រីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស 30 Jan 2019 / 04:52 AM
រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្ម សន្យាបន្តដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារជូនសហគ្រិនខ្មែរ ក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីបុណ្យសមុទ្រ លើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៨ 30 Jan 2019 / 04:52 AM
កម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ ដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកឌុយបៃ ឆ្នាំ២០២០ 30 Jan 2019 / 04:52 AM
កិច្ចប្រជុំ IPM លើកទី៣ ទាក់ទាញប្រទេសចំនួន ១៩០ ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ពិពណ៍ពិភពលោក ឌុយបៃ ឆ្នាំ២០២០ 30 Jan 2019 / 04:52 AM
អគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងសៀងហៃ នៃប្រទេសចិន បានអញ្ជើញដឹកនាំបុគ្គលិកទូតចូលមកទស្សនា 30 Jan 2019 / 04:52 AM
អគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងសៀងហៃ នៃប្រទេសចិន បានអញ្ជើញដឹកនាំបុគ្គលិកទូតចូលមកទស្សនា 30 Jan 2019 / 04:52 AM